Search
HAVE A QUESTION? CALL
+48 517 653 636
+48 508 344 655
Close

ASK A QUESTIONASK A QUESTION
sklep@offex.pl
Close

ASK A QUESTIONRegulations

STRONY TRANSAKCJI

Sklep internetowy Offraod Express prowadzi sprzedaż wysyłkową. Nabywcą może być osoba pełnoletnia, fizyczna lub firma. Właścicielem sklepu www.offroad-express.pl jest Asports Group S.C. ul. Nad Potokiem 6/70, 30-830 Kraków.


OFERTA

Podane ceny wyrażone są w złotych polskich w kwotach brutto i zawieraja podatek VAT 23%. Niektóre z oferowanych produktów mogą być w danej chwili niedostępne, o czym zostaną Państwo poinformowani przez pracownika firmy Asports Group.


SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

Zamówienie można złożyć korzystając z formularza na stronie www.offex.pl, pocztą elektroniczną lub telefonicznie. W ciągu 3-4 dni roboczych od momentu złożenia zamówienia firma zobowiązuje się do jego realizacji. W przypadku transakcji przelewowych termin realizacji jest odliczany od momentu wpływu środków na rachunek.
Koszty przesyłki w całości pokrywa kupujący (włącznie z opłatą za pobranie gotówki przez firmę realizującą zamówienie). W wyjątkowych okolicznościach istnieje możliwość sprzedaży poniżej wyznaczonego minimum, po uprzedmim skontaktowaniu się ze sprzedawcą.


POSTANOWIENIA KOŃCOW
E
Firma Asports Group oświadcza, że działa według zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odlegśoć, czyli istnieje moźliwość zwrotu zakupionego towaru bez podania przyczyny w ciągu 10 dni liczonych od daty dostarczenia towaru, 
nie później niż w terminie czternastu dni zgodnie z art. 7 Ustawy z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodą wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z dnia 31 marca 2000 r.). W przypadku zwrotu zamówionego towaru, sprzedający zobowiązany jest zwrócić całość kosztów poniesionych przez kupującego w związku z zamówieniem (kwota równa sumie ceny towaru i kosztów wysyłki DO klienta - koszty przesyłki zwrotnej ponosi kupujący).
Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez firmę  Asports Group  danych osobowych zawartych w zamówieniu zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U Nr 133,poz 883 ). Sklep internetowy Offroad Express zastrzega sobie prawo do ewentualnych błędów, różnice np: kolor, opis, proporcje, zdjęcie itp. nie mogą być podstawą reklamacji zakupionego towaru. Firma   Asports Group   zastrzega sobie prawo do zmiany cen bez podania przyczyny. W naszym sklepie towary oraz ceny do nich przypisane nie stanowią oferty w rozumieniu prawa cywilnego. W sprawach nie uregulowanych powyższym dokumentem stosuje się odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.

Przed dokonaniem zakupu, prosimy o zapoznanie się z regulaminem.

Składając zamówienie Nabywca akceptuje powyższy regulamin.


PŁATNOŚCI

Akceptowane formy płatności: przelew, pobranie, płatność kartą kredytową (tylko przy zakupie internetowym).

Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay.
Z chwilą otrzymania przelewu na konto sklepu www.offroad-express.pl towar zostaje wysłany w przeciągu 1-4 dni roboczych. Na życzenie klienta wystawiamy fakturą VAT, która jest wysyłana wraz z towarem. W przypadku opcji za pobraniem wysyłka następuje w przeciągu 1-4 dni od daty złożenia zamówienia. Klient przy odbiorze paczki od kuriera zobowiązany jest do sprawdzenia, czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu, a także czy jest zgodna z zamówieniem, stwierdzenie uszkodzenia przy kurierze, a także spisanie w jego obecności "protokołu szkodowego" jest podstawą rozpatrzenia ewentualnej reklamacji.


GWARANCJE

Na wszystkie produkty udzielamy 12 miesięcznej gwarancji.


DANE FIRMY:
 

Asports Group  S.C.
Ul. Drożdżowa 5
30-898 Kraków
NIP 6793077560
REGON 122438006
Nr konta: 
25 1240 4719 1111 0010 4307 7080


DOSTAWA

Termin dostawy, czas realizacji zamówienia zależny jest od dostępności danego produktu w naszym magazynie lub w magazynach centralnych producentów, gdy towar jest dostępny termin realizacji wynosi ok 1-4 dni. W przypadku chwilowego braku towaru u producenta, Nabywca zostanie o tym fakcie bezzwłocznie poinformowany. W przypadku produktu na zamówienie, firma Asports Group pobiera zaliczką w wysokości 50% ceny produktu, a termin realizacji wynosi zazwyczaj  4 tygodnie.

Gwarancja jakości

Na sprzedawane artykuły sklep Offroad Express udziela nabywcy gwarancji jakości na poniższych zasadach.

Klient po odebraniu towaru zobowiązany jest do jego dokładnego sprawdzenia i zgłoszenia ewentualnych niezgodności lub wad przed rozpoczęciem właściwego użytkowania sprzętu oraz w ciągu 10 dni od daty dokonania zakupu. Rozpoczęcie użytkowania lub niezgłoszenie niezgodności produktu w terminie 10 dni od daty widniejącej na dowodzie zakupu jest jednoznaczne z potwierdzeniem otrzymania sprawnego i zgodnego towaru i wyklucza możliwość jego zwrotu lub wymiany na nowy.
 
Okres gwarancyjny trwa 12 miesięcy począwszy od daty wystawienia dowodu zakupu. Gwarancja obejmuje wady i uszkodzenia wynikające z cech fizycznych produktów. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych powstałych w trakcie użytkowania produktów oraz uszkodzen wynikających z niewłaściwego użytkowania i nieznajomości zasad eksploatacji produktów. Obniżanie się jakości produktów spowodowane naturalnym procesem zużycia również nie może być podstawą roszczenia gwarancyjnego. Gwarancja uznana jest za nieważną w przypadku samowolnych, dokonywanych przez użytkownika lub inne nieupoważnione osoby napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych.
 
W przypadku wystąpienia konieczności reklamacji zakupionego towaru  prosimy w pierwszej kolejności o konsultację telefoniczną lub mailową z naszymi serwisantami, a następnie o wypełnienie formularza serwisowego, będacego formalnym zgłoszeniem reklamacji na zasadach gwarantowanych przez sklep Offraod Express, i wysłanie go wraz z reklamowanym sprzętem na adres:
 
Asports Group  s.c.
ul. Drożdżowa 5
30-898 Kraków
 
W przesyłce reklamacyjnej muszą znajdować się:
  • kompletny reklamowany produkt 
  • poprawnie wypełniony formularz reklamacyjny (do pobrania)
  • czytelna kserokopia dowodu zakupu (faktura lub paragon)
Reklamacje z niekompletną przesyłką nie będą rozpatrywane do czasu dostarczenia pełnej dokumentacji i kompletnego produktu.
 
W przypadku nieuzasadnionej reklamacji klient pokrywa koszty transportu w obie strony, jak również może zostać dodatkowo obciążony kosztem przeprowadzonych testów. W przypadku dostarczenia towaru w stanie wymagającym jego wyczyszczenia przed rozpoczęciem naprawy klient zostanie obciążony dodatkowymi kosztami serwisowymi. Gwarant zobowiązuje się do wywiązania z gwarancji jakości w terminie do 28 dni, liczonych od dnia uznania roszczenia za zasadne.
 
Dokonując zakupu klient wyraża zgodę na stosowanie się do powyższych ustaleń.

Stay Connected

Enter your email address to receive special offers and promotions.