Close

ASK A QUESTIONSearch
HAVE A QUESTION? CALL
+48 517 653 636
Close

ASK A QUESTIONClose

ASK A QUESTIONRegulations

STRONY TRANSAKCJI

Sklep internetowy Offraod Express prowadzi sprzedaż wysyłkową. Nabywcą może być osoba pełnoletnia, fizyczna lub firma. Właścicielem sklepu www.offroad-express.pl jest Asports Group S.C. ul. Bazarowa 1, 30-742 Kraków.


OFERTA

Podane ceny wyrażone są w złotych polskich w kwotach brutto i zawieraja podatek VAT 23%. Niektóre z oferowanych produktów mogą być w danej chwili niedostępne, o czym zostaną Państwo poinformowani przez pracownika firmy Asports Group.


SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

Zamówienie można złożyć korzystając z formularza na stronie www.offex.pl, pocztą elektroniczną lub telefonicznie. W ciągu 3-4 dni roboczych od momentu złożenia zamówienia firma zobowiązuje się do jego realizacji. W przypadku transakcji przelewowych termin realizacji jest odliczany od momentu wpływu środków na rachunek.
Koszty przesyłki w całości pokrywa kupujący (włącznie z opłatą za pobranie gotówki przez firmę realizującą zamówienie). W wyjątkowych okolicznościach istnieje możliwość sprzedaży poniżej wyznaczonego minimum, po uprzedmim skontaktowaniu się ze sprzedawcą.


POSTANOWIENIA KOŃCOW
E
Firma Asports Group oświadcza, że działa według zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odlegśoć, czyli istnieje moźliwość zwrotu zakupionego towaru bez podania przyczyny w ciągu 10 dni liczonych od daty dostarczenia towaru, 
nie później niż w terminie czternastu dni zgodnie z art. 7 Ustawy z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodą wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z dnia 31 marca 2000 r.). W przypadku zwrotu zamówionego towaru, sprzedający zobowiązany jest zwrócić całość kosztów poniesionych przez kupującego w związku z zamówieniem (kwota równa sumie ceny towaru i kosztów wysyłki DO klienta - koszty przesyłki zwrotnej ponosi kupujący).
Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez firmę  Asports Group  danych osobowych zawartych w zamówieniu zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U Nr 133,poz 883 ). Sklep internetowy Offroad Express zastrzega sobie prawo do ewentualnych błędów, różnice np: kolor, opis, proporcje, zdjęcie itp. nie mogą być podstawą reklamacji zakupionego towaru. Firma   Asports Group   zastrzega sobie prawo do zmiany cen bez podania przyczyny. W naszym sklepie towary oraz ceny do nich przypisane nie stanowią oferty w rozumieniu prawa cywilnego. W sprawach nie uregulowanych powyższym dokumentem stosuje się odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.

Przed dokonaniem zakupu, prosimy o zapoznanie się z regulaminem.

Składając zamówienie Nabywca akceptuje powyższy regulamin.


PŁATNOŚCI

Akceptowane formy płatności: przelew, pobranie, płatność kartą kredytową (tylko przy zakupie internetowym).

Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay.
Z chwilą otrzymania przelewu na konto sklepu www.offroad-express.pl towar zostaje wysłany w przeciągu 1-4 dni roboczych. Na życzenie klienta wystawiamy fakturą VAT, która jest wysyłana wraz z towarem. W przypadku opcji za pobraniem wysyłka następuje w przeciągu 1-4 dni od daty złożenia zamówienia. Klient przy odbiorze paczki od kuriera zobowiązany jest do sprawdzenia, czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu, a także czy jest zgodna z zamówieniem, stwierdzenie uszkodzenia przy kurierze, a także spisanie w jego obecności "protokołu szkodowego" jest podstawą rozpatrzenia ewentualnej reklamacji.


GWARANCJE

Na wszystkie produkty udzielamy 24 miesięcznej gwarancji.


DANE FIRMY:
 

Asports Group  S.C.
Bazarowa 1

30-742 Kraków

NIP 6793077560
REGON 122438006
Nr konta: 
25 1240 4719 1111 0010 4307 7080


DOSTAWA

Termin dostawy, czas realizacji zamówienia zależny jest od dostępności danego produktu w naszym magazynie lub w magazynach centralnych producentów, gdy towar jest dostępny termin realizacji wynosi ok 1-4 dni. W przypadku chwilowego braku towaru u producenta, Nabywca zostanie o tym fakcie bezzwłocznie poinformowany. W przypadku produktu na zamówienie, firma Asports Group pobiera zaliczką w wysokości 50% ceny produktu, a termin realizacji wynosi zazwyczaj  4 tygodnie.

Gwarancja jakości

Na sprzedawane artykuły sklep Offroad Express udziela nabywcy gwarancji jakości na poniższych zasadach.

Klient po odebraniu towaru zobowiązany jest do jego dokładnego sprawdzenia i zgłoszenia ewentualnych niezgodności lub wad przed rozpoczęciem właściwego użytkowania sprzętu oraz w ciągu 10 dni od daty dokonania zakupu. Rozpoczęcie użytkowania lub niezgłoszenie niezgodności produktu w terminie 10 dni od daty widniejącej na dowodzie zakupu jest jednoznaczne z potwierdzeniem otrzymania sprawnego i zgodnego towaru i wyklucza możliwość jego zwrotu lub wymiany na nowy.
 
Okres gwarancyjny trwa 12 miesięcy począwszy od daty wystawienia dowodu zakupu. Gwarancja obejmuje wady i uszkodzenia wynikające z cech fizycznych produktów. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych powstałych w trakcie użytkowania produktów oraz uszkodzen wynikających z niewłaściwego użytkowania i nieznajomości zasad eksploatacji produktów. Obniżanie się jakości produktów spowodowane naturalnym procesem zużycia również nie może być podstawą roszczenia gwarancyjnego. Gwarancja uznana jest za nieważną w przypadku samowolnych, dokonywanych przez użytkownika lub inne nieupoważnione osoby napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych.
 
W przypadku wystąpienia konieczności reklamacji zakupionego towaru  prosimy w pierwszej kolejności o konsultację telefoniczną lub mailową z naszymi serwisantami, a następnie o wypełnienie formularza serwisowego, będacego formalnym zgłoszeniem reklamacji na zasadach gwarantowanych przez sklep Offraod Express, i wysłanie go wraz z reklamowanym sprzętem na adres:
 
Asports Group  s.c.
ul. Bazarowa 1
30-742 Kraków
 
W przesyłce reklamacyjnej muszą znajdować się:
  • kompletny reklamowany produkt 
  • poprawnie wypełniony formularz reklamacyjny (do pobrania)
  • czytelna kserokopia dowodu zakupu (faktura lub paragon)
Reklamacje z niekompletną przesyłką nie będą rozpatrywane do czasu dostarczenia pełnej dokumentacji i kompletnego produktu.
 
W przypadku nieuzasadnionej reklamacji klient pokrywa koszty transportu w obie strony, jak również może zostać dodatkowo obciążony kosztem przeprowadzonych testów. W przypadku dostarczenia towaru w stanie wymagającym jego wyczyszczenia przed rozpoczęciem naprawy klient zostanie obciążony dodatkowymi kosztami serwisowymi. Gwarant zobowiązuje się do wywiązania z gwarancji jakości w terminie do 28 dni, liczonych od dnia uznania roszczenia za zasadne.
 
Dokonując zakupu klient wyraża zgodę na stosowanie się do powyższych ustaleń.
aevARBPro CompSmittybiltrubiconrough countryskyjackerfoxbushwackerclaytonRigidOMEGo Industriesampbilsteinbdsjksdaystarg2RampageRed Springsfactor55xd-seriesspeakerPoison SpyderATXHeloMethod WheelsTeraflexHorntoolsSuperiorOFD Offroad FabricationGo RhinoAFNOffroad Express EPSBlack RhinoFuel